Jawatan Kosong Terkini!

Sertai Keluarga CGC

Kami mengalu-alukan segala bentuk kemahiran dan calon-calon daripada pelbagai latar belakang dan budaya berbeza untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kami dan membantu meningkatkan ekonomi Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Kami menawarkan pakej ganjaran dengan manfaat yang menarik kepada calon yang sesuai.

SERTAI PASUKAN KAMI DAN UBAH DUNIA INI

CGC ialah sebuah syarikat yang ditubuhkan dengan objektif utama membantu Perusahaan Kecil & Sederhana (PKS) memperoleh kemudahan kredit daripada institusi kewangan melalui penawaran pelbagai skim jaminan dibawah kemudahan-kemudahan yang disediakan.

Eksekutif, Pemasaran dan Jualan

 Cawangan

Tanggungjawab:

 • Menjalankan aktiviti pemasaran mengenai skim CGC yang dipasarkan dan diproses oleh cawangan.
 • Menjalankan jualan skim-skim CGC yang dipasarkan dan diproses oleh cawangan.
 • Memproses permohonan baru bagi skim CGC yang dipasarkan dan diproses oleh cawangan.
 • Menyediakan lembaran rumusan dalam Kastle ,menjalankan temubual dan lawatan tapak kepremis pemohon untuk memastikan pelanggan mempunyai kredibiliti untuk kemudahan pinjaman dan dayamaju perniagaan.
 • Berjumpa dengan pelanggan ‘walk in’dan menjawab pertanyaan melalui telefon untuk memastikan semua pertanyaan dilayani dengan segera dan maklumat yang diberikan adalah tepat.
 • Mewujudkan dan mengekalkan hubungan dengan institusi kewangan , PKS , Pemunya Kontrak &agensi-agensi Kerajaan danjuga Persatuan Perdagangan & Dewan Perniagaan untuk tujuanmeningkatkankesedaranmengenaiperananPerbadanan, skim yang disediakan , memberinasihat dan sebagai sumbergenerasi utama.
 • Membantu pengendalian pinjaman delinkuen untuk pengurangan pinjaman tidak berbayar.
 • Bertanggung jawab untuk tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diberi dari semasa kesemasa.

Syarat- syaratkelayakan:

 • Minimum Diploma / Ijazah dalam Pentadbiran Perniagaan, Perbankan ,Kewangan atau setaraf dalam bidang berkaitan
 • 2-3 tahun pengalaman yang berkaitan dengan minima kredit dan pemasaran.
 • Kredit dan Pemasaran, pentadbiran dan pemantauan pinjaman.
 • Komunikasi yang baik , Pembentangan , Penulisandan Kemahiran Analisis dan kuat kemahiran interpersonal.
 • Mahir komputer , Disiplin Diri , Komited dan semangat kerja sama kumpulan yang baik.

Penganalisis Risiko, Jabatan Pengurusan Risiko

Tanggungjawab:

 

1.       MenyediakanmaklumatkepadaJawatankuasaPengurusan / JawatankuasaPengurusanRisikoLembagaPengarah / LembagaPengarahberkenaandengankesanrisikooperasiperbadanan.
2.       MenyediakanlaporanberkalakepadaJawatankuasaPengurusanRisikoLembagaPengarah.
3.       MembantudalampentadbiranJawatankuasaPengurusanRisikoLembagaPengarah.
4.       Melakukansemakanberkaladanmenyusundata risikooperasi, perangkaandanmaklumatbagiJawatankuasaPengurusanRisikoLembagaPengarah.
5.       UntukmelaksanakanpemantauanberkaladanmengkajiPengurusanRisikoPerusahaan.
6.       Menyediakankajiananalisisdaripadaprofilrisikoperusahaan.
7.       Mengadakan program kesedaranpengurusanrisiko di seluruhPerbadanan.
8.       MembantudalampelaksanaanPenyelesaianPengurusanRisikoBersepadu.
9.       Menjalankantanggungjawabtugas-tugas lain yang berkaitanseperti yang diberidarisemasakesemasa.

 

Syarat-syaratkelayakan:

 1. 1.       Kelayakan: PemegangIjazahSarjanaMudaKewangan, PentadbiranPerniagaan, Ekonomiatau yang setaraf
 2. 2.       Pengalaman: Minimum 2 tahunpengalaman yang berkaitan
 3. 3.       Pengetahuan: PengurusanRisiko
 4. 4.       Kemahiran / Kecekapan: Analisispemikiran, komunikasi yang baik, penulisandankemahiran interpersonal
 5. 5.       Lain-lain: Mahirdalampenggunaanaplikasikomputer

 

MENGAPA SERTAI KAMI?

Senarai manfaat untuk pekerja CGC

 • Perkembangan kerjaya dan peluang pembelajaran
 • Manfaat kakitangan yang kompetitif seperti kemudahan pinjaman perumahan/ kereta/ komputer
 • Perlindungan perubatan dan pergigian bagi kakitangan dan ahli keluarga mereka
 • Ganjaran menarik berdasarkan prestasi kerja

Calon yang berminat digalakkan untuk memohon dengan menghantar surat permohonan bersama-sama lampiran resume termasuk gaji semasa dan gaji jangkaan, nombor untuk dihubungi dan sekeping gambar bersaiz pasport terkini (tidak dipulangkan) kepada:

recruitment@cgc.com.my

ATAU

HUMAN CAPITAL DEPARTMENT
CREDIT GUARANTEE CORPORATION MALAYSIA BERHAD  (12441-M)
Aras 13, Bangunan CGC, Kelana Business Centre,
97, Jalan SS 7/2, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.

Notis Penafian

Semua permohonan adalah dianggap sulit. Hanya calon yang disenarai pendek akan dihubungi.

Muat naik resume

Nama Anda (wajib)

E-mel Anda (wajib)

Resume

Kod verifikasi

captcha