Sistem Cadangan Skim

Langkah 1 dari 2 - Cari Skim Anda

Sistem Cadangan Skim adalah satu sistem yang memberikan pengenalan ringkas dan ringkasan maklumat penting tentang pilihan skim yang ditawarkan oleh CGC.

Penting: Hanya perniagaan yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia layak untuk memohon skim di bawah CGC.

* Jumlah Pinjaman (RM)
Jenis Semua   
Konvensional   
Islam   
Pinjaman Terus   
Kerajaan