[print-me title="Cetak" target=".compliance-charter-content"]

Piagam Pematuhan

Lembaga Pengarah Syarikat (”Lembaga Pengarah”) dipertanggungjawab dan bertanggungjawab dalam menentukan prestasi dan hal ehwal Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (”Perbadanan”).

Budaya korporat Perbadanan mengutamakan prinsip kejujuran dan integriti di mana Pengurusan Kanan Perbadanan akan memimpin melalui teladan dan akan memastikan pengurusan pematuhan Perbadanan yang berkesan. Dalam Perbadanan, pematuhan bermula dari atas dan membentuk bahagian yang penting dalam aktiviti perniagaan Perbadanan.

Ia adalah tanggungjawab setiap pekerja Perbadanan untuk menjalankan perniagaan dengan pematuhan penuh terhadap undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan dan garis panduan yang menyelia perniagaan Perbadanan.

Sila klik di sini untuk melihat Piagam Pematuhan yang lengkap.