Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak

Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak telah dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CGC pada 1 Januari 2015.

Zamree bepengalaman luas dalam bidang operasi perbankan, korporat dan perbankan pengguna serta pendidikan kewangan Islam. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pelatih Siswazah dengan kumpulan perbankan terbesar Malaysia, Malayan Banking Berhad (Maybank) pada 1989. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting di Maybank termasuk Pembantu Eksekutif kepada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (April 2001 – Dis 2004), Naib Presiden, Perbankan Pengguna (Jan 2005 – Jan 2008) dan Naib Presiden Eksekutif, Perbankan Korporat (Jan 2008 – Jul 2009). Zamree juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi INCEIF- Universiti Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF-  The Global University of Islamic Finance) pada Julai 2009, sebelum pelantikannya yang terkini di CGC. Beliau juga merupakan ahli Institut Kewangan Islam Berkanun (CIIF – Chartered Institute of Islamic Finance).

Pada 20 Februari 2018, Zamree telah menerima Anugerah Ketua Pegawai Eksekutif Cemerlang 2018 daripada Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan di Asia dan Pasifik (ADFIAP). ADFIAP adalah sebuah kumpulan terbesar dan paling berprestij yang mewakili 131 bank pembangunan dan institusi kewangan dari 45 negara di rantau Asia Pasifik

Zamree memegang Ijazah Sarjana Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dari Saint Louis University, Amerika Syarikat (1988) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari University of Hull, United Kingdom (1992). Beliau telah menghadiri Program Eksekutif Antarabangsa Asia (AIEP) dan Program Pembangunan Kepimpinan Global (GLDP),  masing-masing pada tahun 2006 dan 2010. Pada musim luruh 2016, beliau menghadiri Program Pengurusan Lanjutan yang juga dikenali sebagai AMP 191 di Sekolah Perniagaan Harvard, Amerika Syarikat.

Close

Rahim Raduan

Ketua Pengawai Korporat

Rahim Raduan menyertai CGC pada 2 Mei 2018 sebagai Ketua Pegawai Korporat yang mengetuai Bahagian Korporat.

Rahim kini merupakan Ketua Pegawai Korporat Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC). Beliau bertanggungjawab dalam keseluruhan inisiatif strategik CGC, dan juga mengawal fungsi-fungsi utama iaitu Pelaburan, Perancangan Strategik, Analisis Data Strategik, Inovasi & Pembangunan Produk, Komunikasi Korporat, Sumber Manusia dan Pentadbiran.

Rahim memiliki  lebih dari 20 tahun pengalaman bekerja dalam pelbagai sektor seperti pelaburan dan perbankan pengguna, pengurusan harta, pengurusan dana, automotif, infrastruktur dan pembangunan hartanah. Sebelum menyertai CGC, beliau merupakan  Pengarah di pejabat kumpulan Pengarah Utusan/Ketua Pegawai Eksekutif UEM Group Berhad, di mana beliau bertanggungjawab membantu Pengarah Urusan/Ketua Pegawai Eksekutif dalam pelaksanaan beberapa inisiatif strategik di UEM. Sebelum UEM Group, beliau menghabiskan lebih dari tujuh (7) tahun bersama CIMB Group di mana beliau memegang jawatan kepimpinan kanan termasuk Ketua Operasi Saluran Perbankan Pengguna dan Sokongan Perkhidmatan di CIMB Bank Berhad, Ketua Pegawai Operasi CIMB-Principal Asset Management Berhad dan Ketua Pegawai Operasi CIMB Wealth Advisors Berhad.

Tahap profesional yang tinggi serta mempunyai pengalaman luas dalam strategi korporat, transformasi perniagaan dan pengurusan kewangan, Rahim adalah Felo sebuah badan perakaunan professional, Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Malaysian Institute of Accountants (MIA), Financial Planning Association Malaysia (FPAM) dan Malaysian Financial Planning Council (MFPC). Pada tahun 2015, Rahim menghadiri Program Kepimpinan CIMB-INSEAD di INSEAD, Perancis.

Close

Leong Weng Choong

Ketua Pegawai Perniagaan

Leong Weng Choong menyertai CGC sebagai Ketua Pegawai Perniagaan pada 15 Julai 2015. Beliau bertanggungjawab dalam penyeliaan pembangunan dan pelaksanaan strategi perniagaan dan pemasaran. Beliau juga menerajui pembangunan model pengurusan pelanggan serta pengurusan rangkaian cawangan CGC.

Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja dalam industri kewangan setelah bekerja bersama OCBC Bank (M) Berhad dan Hong Leong Bank (M) Berhad. Beliau memulakan kerjaya bersama OCBC Finance dan selepas 5 tahun, beliau berpindah ke OCBC Bank, di mana beliau bekerja selama 14 tahun menceburi pelbagai aspek yang secara amnya berkaitan dengan PKS.

Leong memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada University of Western Australia, Australia.

Close

Yushida Husin

Ketua Pegawai Teknologi dan Operasi

Yushida Husin telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Teknologi dan Operasi pada 9 Julai 2018. Beliau bertanggungjawab menyelia Bahagian Teknologi Maklumat.

Beliau menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan Pejabat Pengurusan Program Korporat pada 2016. Yushida memainkan peranan penting dalam projek-projek utama CGC yang merangkumi Penstrukturan Semula Proses Perniagaan dan Pelan Pembangunan IT. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Informasi pada 2017.

Terdahulu, Yushida merupakan Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat di Takaful Ikhlas Berhad. Beliau juga pernah berkhidmat di syarikat Accenture di mana beliau bertanggungjawab menyelia pelaksanaan projek di Malaysia dan Asean.

Pengalaman beliau lebih 20 tahun menjangkaui bidang Pengurusan Projek, Perancangan Korporat, Penambahbaikan Proses, Organisasi & Kaedah serta Perkhidmatan Korporat dan Sokongan.

Yushida memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik) dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Syarikat.

Close

Zarina Osman

Ketua Pegawai Kredit

Zarina Osman menyertai CGC sebagai Ketua Pegawai Kredit pada 3 April 2017. Beliau bertanggungjawab dalam penyeliaan operasi perniagaan kredit yang merangkumi Jabatan Penilaian Kredit, Pengurusan Kredit dan Pembiayaan Terus / Pensekuritian.

Sebelum menyertai CGC, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pengurusan Kredit di Kuwait Finance House Malaysia. Beliau juga pernah memegang beberapa jawatan kanan di Bank Muamalat Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank Berhad dan Alliance Merchant Bank Berhad.

Zarina mempunyai pengalaman selama 22 tahun dalam pengurusan kredit yang meliputi spektrum penuh Perbankan Perniagaan dari Pelaburan, Perbendaharaan dan Pasaran Modal, Korporat dan Perdagangan serta perniagaan runcit.

Zarina memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Malaya dan juga merupakan Pengamal Kredit Bertauliah dan Pakar Bertauliah dalam Perbankan Kredit.

Close

K. Perbagaran

Ketua Pegawai Risiko

Perbagaran adalah Ketua Pegawai Risiko di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC). Beliau menyertai CGC pada bulan Ogos 2005 sebagai Ketua Audit Dalaman.

Pada bulan Mac 2008, beliau telah dinaikkan pangkat kepada Pengurus Kanan Pengurusan Aset untuk mengawasi Pemantauan Pinjaman dan Pemulihan, Tuntutan dan Subrogasi dan Pemulihan.

Kemudian, pada Januari 2012 beliau telah dinaikkan pangkat kepada Penolong Pengurus Besar. Sebagai Ketua Pegawai Risiko tanggungjawab beliau adalah untuk memastikan risiko berkaitan dengan kredit, pasaran, operasi, aset liabiliti dan kecairan syarikat dikenal pasti, dinilai, diurus, dipantau dan dilaporkan kepada pengurusan kanan dan Lembaga Pengarah.

Perbagaran memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Utara Malaysia. Beliau adalah seorang Akauntan Bertauliah (Malaysia), seorang Juruaudit Dalaman Bertauliah (CIA) dan juga ahli bersekutu Institut Juruaudit Dalaman Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga memiliki kelayakan Advance Credit Enhancer (ACE).

Close

Shazmeer Mokhtar

Ketua Pegawai Kewangan

Shazmeer Mokhtar menyertai CGC pada 2 Mei 2018 sebagai Ketua Pegawai Kewangan yang mengetuai Bahagian Kewangan.

Beliau memainkan peranan dalam mengawasi keseluruhan strategi kewangan termasuk memastikan keberkesanan dan kecekapan fungsi kewangan dan perolehan.

Shazmeer sebelum ini merupakan Timbalan Pengarah Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) di Bank Negara Malaysia (BNM). Beliau telah berkhidmat bersama BNM selama lebih dari 15 tahun di mana beliau memegang jawatan dalam beberapa sektor termasuk Penyeliaan, Peraturan, Pelaburan dan Strategi Korporat. Beliau juga pernah terlibat dalam memimpin pembangunan dan pelaksanaan Sukuk termasuk penstrukturan semula dan penerbitan sulung instrumen mudah tunai pertama di dunia berasaskan Mudharabah. Shazmeer memainkan peranan penting dalam beberapa inisiatif nasional dan antarabangsa yang strategik seperti meletak dan mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai salah satu pusat/pasaran Kewangan Islam Antarabangsa di persada dunia. Ini termasuk penglibatannya sebagai sebahagian daripada kumpulan kerja teknikal BNM-SC-Bank Dunia yang memainkan peranan dalam penerbitan Green Sukuk pertama dunia pada tahun 2017.

Shazmeer memegang Ijazah Sarjana Pentadbiran Awam dari Universiti Harvard dan merupakan Felo Edward S Mason dari Harvard Kennedy School. Beliau juga merupakan penceramah undangan dalam Kewangan Islam di Harvard Law School. Selain itu, Shazmeer adalah Felo di Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), serta salah seorang ahli The Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) dan Malaysian Institute of Accountants (MIA). Di samping itu, beliau merupakan seorang alumni program MOSAIC International Leadership UK yang diasaskan oleh HRH Prince of Wales dan merupakan ahli Exco Malaysian Harvard Club.

Close

Mohd Sukeri Ismail

Naib Presiden Kanan, Pengurusan Aset

Mohd Sukeri Ismail adalah Naib Presiden Kanan, Pengurusan Aset yang menyelia operasi perniagaan dalam Subrograsi dan Pemulihan, dan Jabatan Pemantauan dan Pemulihan Pinjaman.

Beliau telah berkhidmat dengan CGC sejak 17 tahun yang lepas. Sebelum menyertai CGC, beliau bekerja untuk sebuah institusi kewangan selama enam tahun.

Sukeri memegang Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dalam bidang Kewangan dari Universiti Creighton, Amerika Syarikat dan merupakan graduan Pengajian Am dari Indiana University.

Close

Mohamed Azman Mohamed Taufik

Naib Presiden Kanan, Pembangunan Perniagaan dan Produk

Mohamed Azman Mohamed Taufik menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan, Produk dan Pembangunan Bumiputera pada Februari 2015. Beliau menyelia Pembangunan Bumiputera, Pembangunan Produk dan Sokongan serta Pusat Perkhidmatan Pelanggan.

Beliau mempunyai lebih 23 tahun pengalaman dalam sektor perbankan dan kewangan di Malaysia dan Indonesia. Sebelum menyertai CGC, beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Bersekutu dan Pengurus Cawangan di The Bank of Nova Scotia Berhad.

Mohamed Azman memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pengajian Pengurusan dari Universiti Waikato, New Zealand pada tahun 1990, dan beliau merupakan Pengamal Kredit Bertauliah sejak tahun 2002.

Close

Fakrul Azmi Mohamad

Ketua Audit Dalaman

Fakrul Azmi Mohamad menyertai CGC sebagai Ketua Juruaudit Dalaman pada 1 Oktober 2018. Peranan utamanya adalah  untuk membantu Lembaga Pengarah dan Pengurusan melaksanakan tanggungjawab mereka dengan berkesan dalam mengawal kos yang efektif, penilaian risiko dan mitigasi, serta memastikan proses tadbir urus yang lebih kukuh.

Fakrul mempunyai lebih dari 20 tahun pengalaman dalam sektor perkhidmatan kewangan, di mana beliau telah berjaya melaksanakan amalan audit terbaik serta meningkatkan liputan aktiviti audit.

Sebelum pelantikan ini, Fakrul merupakan  Ketua Juruaudit Dalaman di Asian Finance Bank. Beliau juga berpengalaman berada dalam kedudukan kepimpinan di Kumpulan Perangsang Selangor Berhad, Malaysia Development Bank Berhad, Malaysia Debt Ventures Berhad, Kuwait Finance House dan CIMB Bank Berhad.

Fakrul merupakan Certified Internal Auditor (CIA), Certified Credit Professional (CCP), Associate Chartered Management Accountant (ACMA) dan juga Chartered Global Management Accountant (CGMA). Beliau juga adalah Ahli Jawatankuasa Peperiksaan Certified Bank Auditor (CBA).

Close

Sum Leng Kuang

Penasihat, Pelaburan

Sum Leng Kuang menyertai CGC sebagai Ketua Pelaburan pada bulan September 2015 dan menyelia Jabatan Pelaburan.

Beliau membawa pengalaman pengurusan yang luas, terutamanya dalam bidang pengurusan portfolio pelaburan pendapatan tetap, penilaian kredit dan pengurusan risiko kredit. Beliau juga secara konsisten mencapai prestasi yang membanggakan dan pulangan yang baik, dan juga mencapai rekod kadar ingkar sifar dalam 25 tahun tempoh kerjayanya.

Sum memperoleh Ijazah Sarjana Muda Muda Perdagangan (Kewangan) dari University of Canterbury, New Zealand.

Close

Daeng Hafez Arafat Zuhud

Ketua Penasihat Perundangan & Setiausaha Syarikat

Daeng Hafez Arafat Zuhud adalah Ketua Penasihat Perundangan & Setiausaha Syarikat pada Mei 2015. Beliau menyelia perundangan, kesetiausahaan syarikat dan tadbir urus korporat.

Sebelum ini, beliau merupakan pegawai, eksekutif dan pengurus perundangan yang bekerja di bidang perundangan, kesetiausahaan korporat dan sumber manusia untuk beberapa syarikat swasta dan tersenarai awam di Malaysia. Jawatan terakhir beliau sebelum menyertai CGC adalah sebagai Penolong Naib Presiden, Kesetiausahaan Korporat Kumpulan di Malayan Banking Berhad. Beliau adalah juga bekas Setiausaha Syarikat Kumpulan Syarikat Maybank Aset Management dan Maybank (Cambodia) Plc. Beliau mempunyai pengalaman dalam amalan perundangan, kesetiausahaan syarikat dan pengurusan sumber manusia.

Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan telah diterima masuk sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada 18 Mac 1995. Beliau dilesenkan sebagai Setiausaha Syarikat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia sejak tahun 1998.

Close

Wai Ko-Chi

Senior Vice President, Information Technology

Wai Ko-chi menyertai CGC sebagai Ketua Perusahaan & Strategi IT pada 5 Jun 2017 dan dinaikkan pangkat ke Naib Presiden Kanan Teknologi Maklumat pada 1 Januari 2019. Ko-chi mengawasi Teknologi Maklumat, iaitu Senibina Enterprise & Strategi IT, Infrastruktur IT, Tadbir Urus IT, dan Aplikasi IT.

Sebelum menyertai CGC, beliau adalah Ketua Jurutera Teknologi Akaun dan Ketua Jurutera bersama Teknologi DXC / Hewlett Packard Enterprise. Beliau mempunyai lebih dari 20 tahun pengalaman dengan pelbagai organisasi antarabangsa dan tempatan yang meliputi projek global dan serantau, termasuk Shell IT International dan Accenture.

Ko-chi memegang ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian, Mekanikal) dari Universiti Malaya.

Close

Mohd Fazli Baharuddin

Ketua, Digital & Transformasi

Mohd Fazli Baharuddin menyertai CGC pada 18 Januari 2021 sebagai Ketua Digital & Transformasi.

Beliau mempunyai lebih 23 tahun pengalaman luas menerajui dalam bidang IT dan transformasi perniagaan, pengurusan projek dan pengurusan maklumat dalam sektor kewangan. Kemahiran Fazli adalah dalam pelaksanaan agile, pengurusan projek, business process re-engineering and streamlining, pengurusan gudang data, pelaporan dan analisis serta laporan pengawalseliaan yang disatukan dengan peningkatan produktiviti dan inisiatif penjimatan kos.

Sebelum menyertai CGC, Fazli adalah Pengarah Pelaksanaan & Transformasi Strategi, Perbankan Komersial Kumpulan, CIMB Bank Malaysia.

Fazli memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran Perniagaan dari Ohio State University Columbus, Amerika Syarikat.

Close

Nilammasri Ja’afar

Ketua, Pembangunan Bumiputera & Pengurusan Jualan

Nilammasri Ja’afar menyertai CGC pada 20 September 2021 sebagai Ketua Pembangunan Bumiputera & Pengurusan Jualan. Dengan kerjasama rakan kongsi CGC, beliau bertanggungjawab dalam pengurusan pemasaran dan rangkaian cawangan di seluruh negara untuk meningkatkan budaya produktiviti dan prestasi penjualan, dan memudahkan pembangunan serta meningkatkan kemahiran PKS Bumiputera.

Beliau mempunyai lebih dari 20 tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan termasuk FinTech. Di Axiata Digital Capital Sdn Bhd, beliau terlibat dalam pembangunan platform digital Aspirasi bagi pinjaman Mikro dan PKS melalui inisiatif kerjasama. Sebelum itu, Nilammasri adalah Naib Presiden Kanan/Ketua, Perbankan Perniagaan di Bank Pembangunan Malaysia Berhad dan Naib Presiden Kanan/Ketua, Pembiayaan & Pembangunan Perniagaan di Bank Simpanan Nasional. Selain itu, beliau juga mempunyai pengalaman bersama Prokhas Sdn Bhd dan Pengurusan Danaharta Nasional Berhad.

Nilammasri memiliki Diploma Lanjutan Pengajian Perniagaan (Kewangan) daripada UiTM dan telah menyertai Program Pembangunan Eksekutif di Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 2016. Beliau juga merupakan Jurulatih Profesional yang disahkan oleh Institut Pengurusan Malaysia.

Close

Azman Idrus

Ketua, Pengurusan Strategik

Azman Idrus menyertai CGC pada 12 September 2022 sebagai Ketua Pengurusan Strategik, Bahagian Korporat.

Beliau bertanggungjawab merancang strategi, mengatur, menyelaras, memantau dan memimpin inisiatif dan aktiviti korporat yang berkaitan dengan pelaksanaan perniagaan/pelan strategik untuk meningkatkan peranan CGC dalam pembangunan sektor PMKS.

Azman berpengalaman luas dalam bidang perkhidmatan kewangan dan telah berkhidmat lebih 20 tahun dalam pembangunan strategi, operasi, saluran dan peneraju pengurusan perubahan perbankan pengguna dalam institusi kewangan, termasuk yang mempunyai kehadiran serantau. Sebelum menyertai CGC, Azman telah mengetuai saluran dan bahagian operasi Al Rajhi Bank Malaysia. Antara tugas-tugas beliau termasuk menyelia operasi, penambahbaikan saluran bank dan menguruskan penggunaan saluran alternatifnya. Beliau juga pernah mengurus pelbagai portfolio dan projek perniagaan perbankan runcit sepanjang berkhidmat dengan Citibank Berhad, AmBank (M) Berhad and CIMB Bank Berhad. Ini termasuk pengurusan jualan, operasi cawangan, perancangan dan strategi korporat, pembangunan produk, segmentasi, pejabat pengurusan projek dan perbankan Islam. Antara projek ulung termasuk integrasi penggabungan dan rasionalisasi bank, anak syarikat perbankan Islam/penubuhan bahagian PKS dan transformasi cawangan. Sebelum itu, beliau merupakan Perunding di Cap Gemini Ernst & Young Malaysia dan Asia Pasifik.

Azman memiliki Ijazah Sarjana daripada University of Hull, United Kingdom dalam Pentadbiran Perniagaan dan Ijazah Sarjana Muda daripada Universiti Teknologi MARA (UiTM) dalam Sains Maklumat.

Close
Y.Bhg. Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak
President / Chief Executive Officer
K. Perbagaran
Chief Risk Officer
Daeng Hafez Arafat Zuhud
General Counsel & Company Secretary, Legal & Company Secretarial
Leong Weng Choong
Chief Business Officer
Yushida Husin
Senior Vice President, Corporate Programme Management Office (CPMO)
Zarina Osman
Chief Credit Officer
Rahim Raduan
Chief Corporate Officer
Shazmeer Mokhtar
Financial Controller
Fakrul Azmi Mohamad
Chief Internal Auditor
Mohd Sukeri Ismail
Senior Vice President, Asset Management
Mohamed Azman bin Mohamed Taufik
Senior Vice President, Bumiputera Development & Products
Sum Leng Kuang
Head, Investment
Wai Ko-Chi
Senior Vice President, Information Technology
Mohd Fazli Baharuddin
Ketua, Digital & Transformasi
Nilammasri Ja’afar
Ketua, Pembangunan Bumiputera & Pengurusan Jualan
Azman Idrus
Ketua, Pengurusan Strategik