[print-me title="Cetak" target=".person1-profile"]

Wong Keet Loong

Naib Presiden Kanan, Pemasaran & Jualan

Wong Keet Loong menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan, Pemasaran & Jualan pada April 2015. Beliau menyelia Pemasaran & Pembangunan Perniagaan dan Prestasi Cawangan.

Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri kewangan setelah bekerja bersama Ambank, OCBC Bank, EON Bank dan Hong Leong Bank. Beliau memulakan kerjayanya dalam bidang audit sebelum menceburi bidang pemasaran dan jualan dalam perniagaan dan perbankan pengguna. Beliau berpengalaman luas sebagai Pengurus Cawangan dan seterusnya sebagai Ketua Wilayah Serantau yang bertanggungjawab meyelia lebih 14 cawangan di sekitar Lembah Klang dalam bidang jualan dan operasi.

Berikutan penggabungan Hong Leong Bank dan EON Bank, beliau telah dilantik sebagai Ketua Perancangan Sumber dan Pembangunan, Rasionalisasi Cawangan, Penambahbaikan Proses dan Perubahan dalam Pengurusan Perniagaan.

Beliau merupakan seorang Akauntan dan ahli bagi Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA).

[print-me title="Cetak" target=".person2-profile"]

Mohamed Azman bin Mohamed Taufik

Naib Presiden Kanan, Produk dan Pembangunan Bumiputera

Mohamed Azman bin Mohamed Taufik menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan, Produk dan Pembangunan Bumiputera pada Februari 2015. Beliau menyelia Pembangunan Bumiputera, Pembangunan Produk dan Sokongan serta Pusat Perkhidmatan Pelanggan.

Beliau mempunyai lebih 23 tahun pengalaman dalam sektor perbankan dan kewangan di Malaysia dan Indonesia. Sebelum menyertai CGC, beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Bersekutu dan Pengurus Cawangan di The Bank of Nova Scotia Berhad.

Mohamed Azman memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pengajian Pengurusan dari Universiti Waikato, New Zealand pada tahun 1990, dan beliau merupakan Pengamal Kredit Bertauliah sejak tahun 2002.

[print-me title="Cetak" target=".person3-profile"]

K. Perbagaran

Ketua Pegawai Risiko

Perbagaran adalah Ketua Pegawai Risiko di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC). Beliau menyertai CGC pada bulan Ogos 2005 sebagai Ketua Audit Dalaman.

Pada bulan Mac 2008, beliau telah dinaikkan pangkat kepada Pengurus Kanan Pengurusan Aset untuk mengawasi Pemantauan Pinjaman dan Pemulihan, Tuntutan dan Subrogasi dan Pemulihan.

Kemudian, pada Januari 2012 beliau telah dinaikkan pangkat kepada Penolong Pengurus Besar. Sebagai Ketua Pegawai Risiko tanggungjawab beliau adalah untuk memastikan risiko berkaitan dengan kredit, pasaran, operasi, aset liabiliti dan kecairan syarikat dikenal pasti, dinilai, diurus, dipantau dan dilaporkan kepada pengurusan kanan dan Lembaga Pengarah.

Perbagaran memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Utara Malaysia. Beliau adalah seorang Akauntan Bertauliah (Malaysia), seorang Juruaudit Dalaman Bertauliah (CIA) dan juga ahli bersekutu Institut Juruaudit Dalaman Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga memiliki kelayakan Advance Credit Enhancer (ACE).

[print-me title="Cetak" target=".person12-profile"]

Syed Naufal Shahabudin bin Syed Abdul Jabbar Shahabudin

Ketua Pegawai Kewangan

Syed Naufal Shahabudin adalah Ketua Pegawai Kewangan, yang menyelia Kewangan dan Strategi Korporat termasuk Pelaburan, Kewangan, Pembangunan Modal Insan, Komunikasi Korporat dan Perancangan & Penyelidikan Strategik.

Naufal mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri kewangan dan perakaunan setelah bekerja bersama Ernst & Young, Bank Negara Malaysia, KPMG, Bank Muamalat dan Agro Bank. Beliau juga merupakan seorang Akauntan Awam Bertauliah yang dianugerahkan oleh Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia.

Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Strategik) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Ijazah Sarjana Muda Sains (Ekonomi) dari London School of Economics and Political Science, United Kingdom.

[print-me title="Cetak" target=".person6-profile"]

Y.Bhg. Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak

Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak telah dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CGC pada 1 Januari 2015.

Datuk Zamree berpengalaman luas dalam bidang operasi perbankan, perbankan korporat dan perbankan pengguna serta pendidikan kewangan Islam. Beliau memulakan kerjaya korporat dengan Malayan Banking Berhad (Maybank) pada tahun 1989 hingga 2009. Beliau menjawat beberapa jawatan penting di Maybank termasuk Penolong Eksekutif kepada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (April 2001 – Disember 2004), Naib Presiden, Perbankan Pengguna (Jan 2005 – Jan 2008) dan Naib Presiden Eksekutif, Perbankan Korporat (Jan 2008 – Julai 2009). Datuk Zamree juga telah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi di INCEIF – Universiti Global Kewangan Islam sejak Julai 2009 sehingga perlantikan terkininya di CGC. Datuk Zamree juga merupakan ahli Institut Profesional Kewangan Islam Berpiagam (CIIF).

Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari University of Hull, United Kingdom dan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dari St Louis University, Amerika Syarikat. Beliau telah menghadiri Program Eksekutif Antarabangsa Asia di INSEAD, Program Pembangunan Kepimpinan Global di ICLIF dan Program Lanjutan Pengurusan di Harvard Business School, Amerika Syarikat.

[print-me title="Cetak" target=".person7-profile"]

Nazleena Nordin

Ketua Pegawai Operasi

Nazleena Nordin adalah Ketua Pegawai Operasi yang mengawasi pengurusan dan prestasi keseluruhan pengurusan aset dan sokongan korporat Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC).

Beliau menyertai CGC sebagai Penolong Pengurus Besar, Organisasi dan Kaedah pada tahun 2002. Pada tahun 2007, beliau telah ditugaskan sebagai Penolong Pengurus Besar Perancangan Korporat dan kemudiannya, telah dinaikkan pangkat kepada Pengurus Besar Perkhidmatan Korporat pada tahun 2011.

Sebelum menyertai CGC, beliau adalah seorang Jurutera Sistem di IBM World Trade Corporation menyokong Industri Kewangan 1988-1994 dan Pengurus Kanan di Mayban Life Assurance (anak syarikat Maybank kini dikenali sebagai ETIQA) dari tahun 1994 hingga 2001.

[print-me title="Cetak" target=".person8-profile"]

Leong Weng Choong

Ketua Pegawai Perniagaan

Leong Weng Choong menyertai CGC sebagai Ketua Pegawai Perniagaan pada 15 Julai 2015. Beliau bertanggungjawab dalam penyeliaan pembangunan dan pelaksanaan strategi perniagaan dan pemasaran. Beliau juga menerajui pembangunan model pengurusan pelanggan serta pengurusan rangkaian cawangan CGC.

Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja dalam industri kewangan setelah bekerja bersama OCBC Bank (M) Berhad dan Hong Leong Bank (M) Berhad. Beliau memulakan kerjaya bersama OCBC Finance dan selepas 5 tahun, beliau berpindah ke OCBC Bank, di mana beliau bekerja selama 14 tahun menceburi pelbagai aspek yang secara amnya berkaitan dengan PKS.

Leong memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada University of Western Australia, Australia.

[print-me title="Cetak" target=".person10-profile"]

Mohd Sukeri Ismail

Naib Presiden Kanan, Pengurusan Aset

Mohd Sukeri Ismail adalah Naib Presiden Kanan, Pengurusan Aset yang menyelia operasi perniagaan dalam Subrograsi dan Pemulihan, dan Jabatan Pemantauan dan Pemulihan Pinjaman.

Beliau telah berkhidmat dengan CGC sejak 17 tahun yang lepas. Sebelum menyertai CGC, beliau bekerja untuk sebuah institusi kewangan selama enam tahun.

Sukeri memegang Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dalam bidang Kewangan dari Universiti Creighton, Amerika Syarikat dan merupakan graduan Pengajian Am dari Indiana University.

[print-me title="Cetak" target=".person12-profile"]

Daeng Hafez Arafat Zuhud

Ketua Penasihat Perundangan & Setiausaha Syarikat

Daeng Hafez Arafat Zuhud adalah Ketua Penasihat Perundangan & Setiausaha Syarikat pada Mei 2015. Beliau adalah juga Setiausaha Syariat CGC. Beliau menyelia perundangan, kesetiausahaan syarikat dan tadbir urus korporat.

Sebelum ini, beliau merupakan pegawai, eksekutif dan pengurus perundangan yang bekerja di bidang perundangan, kesetiausahaan korporat dan sumber manusia untuk beberapa syarikat swasta dan tersenarai awam di Malaysia. Jawatan terakhir beliau sebelum menyertai CGC adalah sebagai Penolong Naib Presiden, Kesetiausahaan Korporat Kumpulan di Malayan Banking Berhad. Beliau adalah juga bekas Setiausaha Syarikat Kumpulan Syarikat Maybank Aset Management dan Maybank (Cambodia) Plc. Beliau mempunyai pengalaman dalam amalan perundangan, kesetiausahaan syarikat dan pengurusan sumber manusia.

Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan telah diterima masuk sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada 18 Mac 1995. Beliau dilesenkan sebagai Setiausaha Syarikat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia sejak tahun 1998.

[print-me title="Cetak" target=".person14-profile"]

Sum Leng Kuang

Ketua, Pelaburan

Sum Leng Kuang menyertai CGC sebagai Ketua Pelaburan pada bulan September 2015 dan menyelia Jabatan Pelaburan.

Beliau membawa pengalaman pengurusan yang luas, terutamanya dalam bidang pengurusan portfolio pelaburan pendapatan tetap, penilaian kredit dan pengurusan risiko kredit. Beliau juga secara konsisten mencapai prestasi yang membanggakan dan pulangan yang baik, dan juga mencapai rekod kadar ingkar sifar dalam 25 tahun tempoh kerjayanya.

Sum memperoleh Ijazah Sarjana Muda Muda Perdagangan (Kewangan) dari University of Canterbury, New Zealand.

[print-me title="Cetak" target=".person15-profile"]

Yushida Husin

Ketua Pegawai Maklumat

Yushida Husin adalah Ketua Pegawai Maklumat. Beliau bertanggungjawab menyelia Divisyen Teknologi Maklumat (IT) yang terdiri dari Tadbir Urus IT, Operasi IT dan Strategi IT.

Beliau menyertai CGC pada April 2016 sebagai Naib Presiden Kanan Pejabat Pengurusan Program Korporat (CPMO) yang menyelia pelaksanaan inisiatif Pelan Strategik 5 Tahun (5SP) yang merangkumi Penstrukturan Semula Proses Perniagaan, Pelan Pembangunan IT dan projek-projek lain yang dilaksanakan oleh CGC.

Sebelum pelantikan ini, beliau merupakan Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat di Takaful Ikhlas Berhad dan mempunyai pengalaman lebih 19 tahun. Bidang kepakaran beliau termasuk Pengurusan Projek, Perancangan Korporat, Penambahbaikan Proses, Organisasi & Kaedah serta Perkhidmatan Korporat dan Sokongan. Beliau pernah berkhidmat dengan firma perundingan multinasional, Accenture di mana beliau terlibat dalam penstrukturan semula proses perniagaan dan projekprojek pelaksanaan sistem untuk syarikat syarikat insurans di rantau Asia.

Yushida memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik) dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Syarikat.

[print-me title="Cetak" target=".person16-profile"]

Noraishah Jamaludin

Ketua Juruaudit Dalam

Noraishah Jamaludin adalah Ketua Juruaudit Dalam dan peranan utama beliau adalah membantu Lembaga Pengarah, Lembaga Tadbir Urus dan Jawatankuasa Audit serta Pihak Pengurusan melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mewujudkan kawalan kos yang berkesan, menilai risiko, mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan risiko dan memastikan proses tadbir urus yang betul.

Beliau menyertai CGC pada bulan Disember 2006 sebagai Penolong Pengurus Audit Dalam. Pada bulan Ogos 2013, beliau dinaikkan pangkat sebagai Ketua Juruaudit Dalam. Beliau mempunyai pengalaman bekerja di institusi kewangan dalam bidang Audit, Kredit, Koleksi, Operasi dan Pengurusan Cawangan.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan) dari Flinders University, South Australia. Beliau juga mempunyai kelayakan Advance Credit Enhancer (ACE) dan seorang Ahli Bersekutu Institut Juruaudit Dalaman Malaysia.

[print-me title="Cetak" target=".person17-profile"]

Mohd Reza Mohd Hatta

Naib Presiden Kanan, Perancangan Strategik

Mohd Reza Mohd Hatta menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan Perancangan Strategik pada 3 April 2017. Beliau bertanggungjawab dalam menyelia dua jabatan utama iaitu Jabatan Penyelidikan & Perancangan dan Komunikasi Korporat.

Sebelum menyertai CGC, beliau merupakan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif di sebuah Bank Islam antarabangsa. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Perancangan Strategik dan Pembantu Khas kepada Presiden semasa beliau berkhidmat di Export-Import Bank of Malaysia Berhad. Beliau mempunyai 16 tahun pengalaman bekerja dan telah berkhidmat dalam pelbagai institusi, iaitu di Petronas, OSK Investment Bank, Bank Islam Malaysia Berhad dan PricewaterhouseCoopers.

Mohd Reza memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Utara Malaysia dan juga merupakan ahli gabungan Association of Chartered Certified Accountant.(ACCA).

[print-me title="Cetak" target=".person18-profile"]

Zarina Osman

Ketua Pegawai Kredit

Zarina Osman menyertai CGC sebagai Ketua Pegawai Kredit pada 3 April 2017. Beliau bertanggungjawab dalam penyeliaan operasi perniagaan kredit yang merangkumi Jabatan Penilaian Kredit, Pengurusan Kredit dan Pembiayaan Terus / Pensekuritian.

Sebelum menyertai CGC, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pengurusan Kredit di Kuwait Finance House Malaysia. Beliau juga pernah memegang beberapa jawatan kanan di Bank Muamalat Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank Berhad dan Alliance Merchant Bank Berhad.

Zarina mempunyai pengalaman selama 22 tahun dalam pengurusan kredit yang meliputi spektrum penuh Perbankan Perniagaan dari Pelaburan, Perbendaharaan dan Pasaran Modal, Korporat dan Perdagangan serta perniagaan runcit.

Zarina memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Malaya dan juga merupakan Pengamal Kredit Bertauliah dan Pakar Bertauliah dalam Perbankan Kredit.

[print-me title="Cetak" target=".person19-profile"]

Adi Afuan Zainudin

Naib Presiden Kanan/Ketua, Modal Insan

Adi Afuan Zainudin menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan/Ketua, Modal Insan pada 12 Julai 2017. Beliau bertanggungjawab untuk memacu keberkesanan program dan inisiatif modal insan CGC, untuk menyokong objektif perniagaan strategik.

Adi membawa lebih daripada 16 tahun pengalaman dalam perundingan dan pengurusan sumber manusia dari pelbagai industri. Sebelum menyertai CGC, Adi telah berkhidmat sebagai Pengurus Besar Kanan- Sumber Manusia & Transformasi, Touch Group Holdings. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai perunding sumber manusia (HR) di pelbagai organisasi dalam industri kewangan, termasuk AmBank Group Bhd, Human Capital Group Asia, dan Maybank Bhd.

Beliau memiliki Ijazah Pengurusan Sumber Manusia dari Universiti Putra Malaysia dan telah menamatkan pengajian Sarjana Pentadbiran Perniagaan di MARA University of Technologi pada tahun 2010.

Close