Y.Bhg. Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak

Presiden / Ketua Pegawai Eksekutif

Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak telah dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif CGC pada 1 Januari 2015. 

Zamree bepengalaman luas dalam bidang operasi perbankan, korporat dan perbankan pengguna serta pendidikan kewangan Islam. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pelatih Siswazah dengan kumpulan perbankan terbesar Malaysia, Malayan Banking Berhad (Maybank) pada 1989. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting di Maybank termasuk Pembantu Eksekutif kepada Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif (April 2001 – Dis 2004), Naib Presiden, Perbankan Pengguna (Jan 2005 – Jan 2008) dan Naib Presiden Eksekutif, Perbankan Korporat (Jan 2008 – Jul 2009). Zamree juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Operasi INCEIF- Universiti Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF-  The Global University of Islamic Finance) pada Julai 2009, sebelum pelantikannya yang terkini di CGC. Beliau juga merupakan ahli Institut Kewangan Islam Berkanun (CIIF – Chartered Institute of Islamic Finance).

Pada 20 Februari 2018, Zamree telah menerima Anugerah Ketua Pegawai Eksekutif Cemerlang 2018 daripada Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan di Asia dan Pasifik (ADFIAP). ADFIAP adalah sebuah kumpulan terbesar dan paling berprestij yang mewakili 131 bank pembangunan dan institusi kewangan dari 45 negara di rantau Asia Pasifik

Zamree memegang Ijazah Sarjana Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dari Saint Louis University, Amerika Syarikat (1988) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari University of Hull, United Kingdom (1992). Beliau telah menghadiri Program Eksekutif Antarabangsa Asia (AIEP) dan Program Pembangunan Kepimpinan Global (GLDP),  masing-masing pada tahun 2006 dan 2010. Pada musim luruh 2016, beliau menghadiri Program Pengurusan Lanjutan yang juga dikenali sebagai AMP 191 di Sekolah Perniagaan Harvard, Amerika Syarikat.

Close

Rahim Raduan

Ketua Pengawai Korporat

Close

Leong Weng Choong

Ketua Pegawai Perniagaan

Leong Weng Choong menyertai CGC sebagai Ketua Pegawai Perniagaan pada 15 Julai 2015. Beliau bertanggungjawab dalam penyeliaan pembangunan dan pelaksanaan strategi perniagaan dan pemasaran. Beliau juga menerajui pembangunan model pengurusan pelanggan serta pengurusan rangkaian cawangan CGC.

Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman bekerja dalam industri kewangan setelah bekerja bersama OCBC Bank (M) Berhad dan Hong Leong Bank (M) Berhad. Beliau memulakan kerjaya bersama OCBC Finance dan selepas 5 tahun, beliau berpindah ke OCBC Bank, di mana beliau bekerja selama 14 tahun menceburi pelbagai aspek yang secara amnya berkaitan dengan PKS.

Leong memperoleh Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada University of Western Australia, Australia.

Close

Yushida Husin

Ketua Pegawai Teknologi dan Operasi

Yushida Husin telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Teknologi dan Operasi pada 9 Julai 2018. Beliau bertanggungjawab menyelia Bahagian Teknologi Maklumat.

Beliau menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan Pejabat Pengurusan Program Korporat pada 2016. Yushida memainkan peranan penting dalam projek-projek utama CGC yang merangkumi Penstrukturan Semula Proses Perniagaan dan Pelan Pembangunan IT. Seterusnya, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Informasi pada 2017.

Terdahulu, Yushida merupakan Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat di Takaful Ikhlas Berhad. Beliau juga pernah berkhidmat di syarikat Accenture di mana beliau bertanggungjawab menyelia pelaksanaan projek di Malaysia dan Asean.

Pengalaman beliau lebih 20 tahun menjangkaui bidang Pengurusan Projek, Perancangan Korporat, Penambahbaikan Proses, Organisasi & Kaedah serta Perkhidmatan Korporat dan Sokongan.

Yushida memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains (Statistik) dari University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, Amerika Syarikat.

Close

Zarina Osman

Ketua Pegawai Kredit

Zarina Osman menyertai CGC sebagai Ketua Pegawai Kredit pada 3 April 2017. Beliau bertanggungjawab dalam penyeliaan operasi perniagaan kredit yang merangkumi Jabatan Penilaian Kredit, Pengurusan Kredit dan Pembiayaan Terus / Pensekuritian.

Sebelum menyertai CGC, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pengurusan Kredit di Kuwait Finance House Malaysia. Beliau juga pernah memegang beberapa jawatan kanan di Bank Muamalat Malaysia Berhad, RHB Islamic Bank Berhad dan Alliance Merchant Bank Berhad.

Zarina mempunyai pengalaman selama 22 tahun dalam pengurusan kredit yang meliputi spektrum penuh Perbankan Perniagaan dari Pelaburan, Perbendaharaan dan Pasaran Modal, Korporat dan Perdagangan serta perniagaan runcit.

Zarina memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Malaya dan juga merupakan Pengamal Kredit Bertauliah dan Pakar Bertauliah dalam Perbankan Kredit.

Close

K. Perbagaran

Ketua Pegawai Risiko

Perbagaran adalah Ketua Pegawai Risiko di Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC). Beliau menyertai CGC pada bulan Ogos 2005 sebagai Ketua Audit Dalaman.

Pada bulan Mac 2008, beliau telah dinaikkan pangkat kepada Pengurus Kanan Pengurusan Aset untuk mengawasi Pemantauan Pinjaman dan Pemulihan, Tuntutan dan Subrogasi dan Pemulihan.

Kemudian, pada Januari 2012 beliau telah dinaikkan pangkat kepada Penolong Pengurus Besar. Sebagai Ketua Pegawai Risiko tanggungjawab beliau adalah untuk memastikan risiko berkaitan dengan kredit, pasaran, operasi, aset liabiliti dan kecairan syarikat dikenal pasti, dinilai, diurus, dipantau dan dilaporkan kepada pengurusan kanan dan Lembaga Pengarah.

Perbagaran memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dari Universiti Utara Malaysia. Beliau adalah seorang Akauntan Bertauliah (Malaysia), seorang Juruaudit Dalaman Bertauliah (CIA) dan juga ahli bersekutu Institut Juruaudit Dalaman Malaysia dan Institut Akauntan Malaysia. Beliau juga memiliki kelayakan Advance Credit Enhancer (ACE).

Close

Shazmeer Mokhtar

Financial Controller

Close

Mohd Sukeri Ismail

Naib Presiden Kanan, Pengurusan Aset

Mohd Sukeri Ismail adalah Naib Presiden Kanan, Pengurusan Aset yang menyelia operasi perniagaan dalam Subrograsi dan Pemulihan, dan Jabatan Pemantauan dan Pemulihan Pinjaman.

Beliau telah berkhidmat dengan CGC sejak 17 tahun yang lepas. Sebelum menyertai CGC, beliau bekerja untuk sebuah institusi kewangan selama enam tahun.

Sukeri memegang Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan dalam bidang Kewangan dari Universiti Creighton, Amerika Syarikat dan merupakan graduan Pengajian Am dari Indiana University.

Close

Wong Keet Loong

Naib Presiden Kanan, Pemasaran & Jualan

Wong Keet Loong menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan, Pemasaran & Jualan pada April 2015. Beliau menyelia Pemasaran & Pembangunan Perniagaan dan Prestasi Cawangan.

Beliau mempunyai lebih 20 tahun pengalaman dalam industri kewangan setelah bekerja bersama Ambank, OCBC Bank, EON Bank dan Hong Leong Bank. Beliau memulakan kerjayanya dalam bidang audit sebelum menceburi bidang pemasaran dan jualan dalam perniagaan dan perbankan pengguna. Beliau berpengalaman luas sebagai Pengurus Cawangan dan seterusnya sebagai Ketua Wilayah Serantau yang bertanggungjawab meyelia lebih 14 cawangan di sekitar Lembah Klang dalam bidang jualan dan operasi.

Berikutan penggabungan Hong Leong Bank dan EON Bank, beliau telah dilantik sebagai Ketua Perancangan Sumber dan Pembangunan, Rasionalisasi Cawangan, Penambahbaikan Proses dan Perubahan dalam Pengurusan Perniagaan.

Beliau merupakan seorang Akauntan dan ahli bagi Persatuan Akauntan Bertauliah (ACCA).

Close

Mohamed Azman bin Mohamed Taufik

Naib Presiden Kanan, Produk dan Pembangunan Bumiputera

Mohamed Azman bin Mohamed Taufik menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan, Produk dan Pembangunan Bumiputera pada Februari 2015. Beliau menyelia Pembangunan Bumiputera, Pembangunan Produk dan Sokongan serta Pusat Perkhidmatan Pelanggan.

Beliau mempunyai lebih 23 tahun pengalaman dalam sektor perbankan dan kewangan di Malaysia dan Indonesia. Sebelum menyertai CGC, beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Bersekutu dan Pengurus Cawangan di The Bank of Nova Scotia Berhad.

Mohamed Azman memperolehi Ijazah Sarjana Muda Pengajian Pengurusan dari Universiti Waikato, New Zealand pada tahun 1990, dan beliau merupakan Pengamal Kredit Bertauliah sejak tahun 2002.

Close

Mohd Reza Mohd Hatta

Naib Presiden Kanan, Perancangan Strategik

Mohd Reza Mohd Hatta menyertai CGC sebagai Naib Presiden Kanan Perancangan Strategik pada 3 April 2017. Beliau bertanggungjawab dalam menyelia dua jabatan utama iaitu Jabatan Penyelidikan & Perancangan dan Komunikasi Korporat.

Sebelum menyertai CGC, beliau merupakan Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif di sebuah Bank Islam antarabangsa. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Ketua Perancangan Strategik dan Pembantu Khas kepada Presiden semasa beliau berkhidmat di Export-Import Bank of Malaysia Berhad. Beliau mempunyai 16 tahun pengalaman bekerja dan telah berkhidmat dalam pelbagai institusi, iaitu di Petronas, OSK Investment Bank, Bank Islam Malaysia Berhad dan PricewaterhouseCoopers.

Mohd Reza memegang Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Utara Malaysia dan juga merupakan ahli gabungan Association of Chartered Certified Accountant.(ACCA).

Close

Noraishah Jamaludin

Ketua Juruaudit Dalam

Noraishah Jamaludin adalah Ketua Juruaudit Dalam dan peranan utama beliau adalah membantu Lembaga Pengarah, Lembaga Tadbir Urus dan Jawatankuasa Audit serta Pihak Pengurusan melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mewujudkan kawalan kos yang berkesan, menilai risiko, mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan risiko dan memastikan proses tadbir urus yang betul.

Beliau menyertai CGC pada bulan Disember 2006 sebagai Penolong Pengurus Audit Dalam. Pada bulan Ogos 2013, beliau dinaikkan pangkat sebagai Ketua Juruaudit Dalam. Beliau mempunyai pengalaman bekerja di institusi kewangan dalam bidang Audit, Kredit, Koleksi, Operasi dan Pengurusan Cawangan.

Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Perakaunan) dari Flinders University, South Australia. Beliau juga mempunyai kelayakan Advance Credit Enhancer (ACE) dan seorang Ahli Bersekutu Institut Juruaudit Dalaman Malaysia.

Close

Zainal Mat Aini

Senior Vice President, Human Capital

  
Close

Sum Leng Kuang

Ketua, Pelaburan

Sum Leng Kuang menyertai CGC sebagai Ketua Pelaburan pada bulan September 2015 dan menyelia Jabatan Pelaburan.

Beliau membawa pengalaman pengurusan yang luas, terutamanya dalam bidang pengurusan portfolio pelaburan pendapatan tetap, penilaian kredit dan pengurusan risiko kredit. Beliau juga secara konsisten mencapai prestasi yang membanggakan dan pulangan yang baik, dan juga mencapai rekod kadar ingkar sifar dalam 25 tahun tempoh kerjayanya.

Sum memperoleh Ijazah Sarjana Muda Muda Perdagangan (Kewangan) dari University of Canterbury, New Zealand.

Close

Daeng Hafez Arafat Zuhud

Ketua Penasihat Perundangan & Setiausaha Syarikat

Daeng Hafez Arafat Zuhud adalah Ketua Penasihat Perundangan & Setiausaha Syarikat pada Mei 2015. Beliau adalah juga Setiausaha Syariat CGC. Beliau menyelia perundangan, kesetiausahaan syarikat dan tadbir urus korporat.

Sebelum ini, beliau merupakan pegawai, eksekutif dan pengurus perundangan yang bekerja di bidang perundangan, kesetiausahaan korporat dan sumber manusia untuk beberapa syarikat swasta dan tersenarai awam di Malaysia. Jawatan terakhir beliau sebelum menyertai CGC adalah sebagai Penolong Naib Presiden, Kesetiausahaan Korporat Kumpulan di Malayan Banking Berhad. Beliau adalah juga bekas Setiausaha Syarikat Kumpulan Syarikat Maybank Aset Management dan Maybank (Cambodia) Plc. Beliau mempunyai pengalaman dalam amalan perundangan, kesetiausahaan syarikat dan pengurusan sumber manusia.

Beliau memegang Ijazah Sarjana Muda Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan telah diterima masuk sebagai Peguambela dan Peguamcara Mahkamah Tinggi Malaya pada 18 Mac 1995. Beliau dilesenkan sebagai Setiausaha Syarikat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia sejak tahun 1998.

Close
Y.Bhg. Datuk Mohd Zamree Mohd Ishak
President / Chief Executive Officer
Rahim Raduan
Chief Corporate Officer
Leong Weng Choong
Chief Business Officer
Yushida Husin
Senior Vice President, Corporate Programme Management Office (CPMO)
Zarina Osman
Chief Credit Officer
K. Perbagaran
Chief Risk Officer
Shazmeer Mokhtar
Financial Controller
Mohd Sukeri Ismail
Senior Vice President, Asset Management
Wong Keet Loong
Senior Vice President, Marketing & Sales
Mohamed Azman bin Mohamed Taufik
Senior Vice President, Bumiputera Development & Products
Mohd Reza Mohd Hatta
Senior Vice President, Strategic Planning
Noraishah Jamaludin
Chief Internal Auditor
Zainal Mat Aini
Senior Vice President, Human Capital
Sum Leng Kuang
Head, Investment
Daeng Hafez Arafat Zuhud
General Counsel & Company Secretary, Legal & Company Secretarial