Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) amat mengalu-alukan maklum balas untuk memperbaiki mutu perkhidmatan kami. CGC akan memberi respon kepada maklum balas anda dengan kadar yang segera.

Setiap maklum balas akan menerima akuan penerimaan dalam tempoh masa tiga (3) hari bekerja dan respon akan diberikan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh terima. Bagi maklum balas yang kompleks, tambahan masa mungkin diperlukan di mana kami akan memaklumkan anda dengan sewajarnya.

MAKLUM BALAS MELALUI TELEFON
Hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di talian 03-7880 0088

MAKLUM BALAS MELALUI EMEL
[email protected]

MELALUI SURAT
Pusat Khidmat Pelanggan
Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (12441-M)
Level 2, Bangunan CGC
Kelana Business Centre
97, Jalan SS 7/2
47301 Petaling Jaya
Selangor

SALURAN ALTERNATIF BAGI MENYELESAIKAN ADUAN
Jika anda tidak berpuas hati dengan maklumbalas yang diberikan atau cara aduan anda diuruskan, anda boleh memanjangkan isu anda kepada :

BNMLINK dan BNMTELELINK
Masa Operasi:
9.00 pagi – 5.00 petang (Isnin – Jumaat)

Lawati
BNMLINK (Laman Informasi Nasihat dan Khidmat)
Bank Negara Malaysia, Blok D, Jalan Dato’ Onn, 50480 Kuala Lumpur.

Telefon / Faksimili / E-mel
Tel : 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK)
(Luar Negara: +603-2174-1717)
Faks : +603-2174-1515
E-mel: [email protected]
Laman Sesawang: www.bnm.gov.my/bnmlink

Surat
Contact Centre (BNMTELELINK)
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
Bank Negara Malaysia, P.O. Box 10922,
50929 Kuala Lumpur