BizBina-i

Cetak

Kriteria Kelayakan

 • Menepati definisi PKS oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK) (untuk maklumat lanjut, sila klik sini).
 • Perniagaan didaftarkan di Malaysia serta dikawal dan dimiliki oleh wargangera Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham).
 • Terbuka kepada pelanggan sedia ada CGC* yang terjejas oleh bencana alam dan menetap di bandar atau daerah yang telah diwartakan sebagai kawasan bencana alam oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri atau disifatkan sebagai kawasan bencana oleh CGC.

 Jumlah Pembiayaan

  • Pembiayaan Minima    : RM20,000
  • Pembiayaan Maksima : RM200,000

Jenis Kemudahan Pembiayaan

 • Pembiayaan Berjangka Sahaja

Tujuan Pembiayaan

 • Modal Kerja; dan / atau
 • Perolehan Asset (Membeli aset untuk kegunaan komersil, menggantikan atau membaik pulih kerosakan aset akibat bencana serta untuk pengurusan aliran tunai).

Kemudahan ini tidak boleh digunakan

 • Pembiayaan semula kemudahan kredit / pembiayaan sedia ada.

Kadar Pembiayaan

 • 5.80% setahun

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga lima (5) tahun, termasuk tempoh moratorium pada enam (6) bulan pertama; dengan perkhidmatan keuntungan sahaja.

Prosedur Permohonan

*Tertakluk kepada Terma dan Syarat

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my