BizBina-i

Objektif

BizBina-i merupakan skim pembiayaan terus yang disediakan khas untuk perniagaan yang terjejas akibat bencana alam.

Tujuan Pembiayaan

Modal Kerja dan/atau Perolehan Aset

Nota: Tidak boleh digunakan untuk membiayai semula kemudahan pembiayaan sedia ada

Syarat-syarat Kelayakan

  • Khas untuk pelanggan pembiayaan sedia ada CGC* yang terjejas akibat bencana alam;
  • Menepati definisi PKS oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corporation Malaysia) (untuk maklumat lanjut, sila klik di sini);
  • Perniagaan dikawal dan dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham).

Jumlah Pembiayaan

  • Minimum: RM20,000
  • Maksimum: RM200,000

Jenis Kemudahan

Pembiayaan Berjangka

Kadar Pembiayaan

Kadar Keuntungan Efektif: 3.50% setahun

Tempoh Pembiayaan

Sehingga 5 tahun dan 6 bulan (termasuk tempoh penangguhan pembayaran prinsipal dan keuntungan selama 6 bulan)

Prosedur Permohonan

*Tertakluk kepada Terma dan Syarat.