• Sumbangan kepada Rumah Pertubuhan Mental Selangor (PKMS)