• Sumbangan CGC kepada Pertubuhan Kebajikan Skizofrenia Malaysia