7. Adakah CGC mengenakan caj pemprosesan untuk permohonan Skim Jaminan, Skim Pembiayaan Terus dan Skim Pembiayaan Kerajaan?

  1. Caj pemprosesan sebanyak RM300.00 (tidak termasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan) dikenakan untuk permohonan yang diluluskan bagi TIGA (3) Skim  Jaminan berikut:
    1. BizMaju (dahulu dikenali sebagai “Enhancer Excel” dan “Enhancer Direct” );
    2. BizSME; dan
    3. Skim Jaminan Laluan Terus.

    Caj pembaharuan (tahunan) berjumlah RM150.00 (tidak termasuk Cukai Barang dan Perkhidmatan) turut dikenakan untuk TIGA (3) Skim Jaminan di atas.

  2. TIADA sebarang caj pemprosesan dan yuran pembaharuan (tahunan) dikenakan untuk Skim Jaminan lain (selain daripada TIGA (3) Skim Jaminan yang tertera di atas), Skim Pembiayaan Terus dan Skim Pembiayaan Kerajaan.