1. Apakah Peranan CGC?

Peranan CGC adalah sebagai peneraju penyedia jaminan kredit kepada PKS di negara ini untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana (PKS), terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai cagaran yang mencukupi atau tidak mempunyai cagaran atau rekod pretasi untuk memperoleh akses kredit, di samping melengkapkan usaha Kerajaan dalam mempromosi dan membangunkan sektor perniagaan yang penting bagi menjana ekonomi.