19. Apakah prosedur untuk memohon tambahan had kemudahan sedia ada?

  • Bagi permohonan yang diserahkan melalui cawangan CGC, sila rujuk kepada cawangan CGC di mana anda memperolehi kemudahan sedia ada.
  • Bagi permohonan yang dihantar melalui institusi kewangan, sila rujuk kepada cawangan institusi kewangan di mana anda memperolehi kemudahan sedia ada.