14. ஒரு கடன் உத்திரவாதம் விண்ணப்பிப்பதற்கான தேவையான ஆவணங்கள் யாவை ?

சி.ஐி.சி-யின் கிளைகள் மூலம் விண்ணப்பம் செய்யலாம். மற்றும் அனைத்து சி.ஐி.சி கிளைகளிலும் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்திலும் ஆவணம் சரிபார்ப்பு பட்டியலைப் பார்க்கவும். நீங்கள் சி.ஐி.சி-யின் இணையதளத்திலும் ஆவணம் சரிபார்ப்பு பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். நிதி நிறுவனத்தின் வழி விண்ணப்பம் செய்பவர்கள், அந்தந்த நிதி நிறுவனத்திலிருந்து ஆவணம் சரிபார்ப்பு பட்டியலைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.