14. Apakah dokumen yang diperlukan untuk menyerahkan permohonan jaminan pinjaman?

Bagi permohonan yang diserahkan melalui cawangan CGC, sila rujuk senarai semak dokumen yang tersedia di semua cawangan CGC dan Pusat Khidmat Pelanggan. Anda juga boleh memuat turun senarai semak tersebut dari laman web CGC. Bagi permohonan yang diserahkan melalui institusi kewangan, anda bolehlah merujuk kepada institusi kewangan di mana pinjaman itu hendak/akan diserahkan untuk mendapatkan senarai semak tersebut.