18. Sebelum ini, saya telah membuat pinjaman di bawah skim CGC yang telah dilunaskan sepenuhnya. Adakah saya layak untuk memohon pinjaman lain dan bagaimanakah caranya?

  • Ya, anda boleh memohon satu lagi kemudahan jaminan melalui saluran berikut:

Bagi penyerahan borang permohonan melalui cawangan CGC, anda boleh mengunjungi cawangan yang berhampiran atau Pusat Perkhidmatan Pelanggan di ibu pejabat CGC.

  • Bagi penyerahan borang permohonan melalui institusi kewangan

anda boleh mengunjungi mana-mana cawangan institusi kewangan yang berhampiran untuk mendapatkan kemudahan kredit dan perlindungan jaminan di bawah skim CGC yang bersesuaian.