16. Apakah sebab lazim bagi permohonan jaminan ditolak oleh CGC?

Secara umumnya, permohonan ditolak kerana peminjam gagal memenuhi kriteria pemarkahan kredit dalaman dan mempunyai rekod prestasi yang kurang baik.