15. Sekiranya saya tidak dapat menyediakan semua dokumen yang diperlukan, adakah CGC akan menolak permohonan saya?

Sekiranya dokumen tidak lengkap, CGC tidak akan dapat meneruskan pemprosesan permohonan anda disebabkan kekurangan maklumat. Oleh itu, CGC akan mengembalikan permohonan anda dan anda boleh memohon semula apabila dokumen yang diperlukan telah mencukupi.