10. Saya telah menjalankan perniagaan kurang daripada setahun. Adakah saya layak untuk memohon pinjaman perniagaan di bawah skim CGC?

Ya. Anda boleh menghantar permohonan anda berserta dokumen yang diperlukan seperti pelan perniagaan yang sesuai dan unjuran aliran tunai yang realistik kepada institusi kewangan dan CGC. Walau bagaimanapun, keputusan akhir adalah bergantung pada keupayaan memenuhi keperluan institusi kewangan/CGC.