5. எத்தனை உத்திரவாத திட்டங்களை சி.ஜி.சி-யில் மூலம் பெறலாம்?

தற்போது சி.ஜி.சி பல்வேறு வாடிக்கையாளர்கள் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் 12 வெவ்வேறு உத்திரவாத திட்டங்களை வழங்குகிறது. உங்களின் தகுதிக்கு ஏற்ப தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் பட்டியலை பார்க்கவும். இந்த பகுதியிலிருந்து, நீங்கள் தேர்வுச் செய்த திட்டத்தைப் பற்றி மேலும் படித்துத் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.