2. Bagaimanakah CGC dapat membantu PKS?

  • CGC membantu PKS dengan menyediakan lindungan jaminan bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit perlindungan serta kemudahan kredit yang tidak dilindungi bernilai sehingga RM15 juta.
  • Pelbagai skim jaminan CGC dirangka bagi membantu PKS untuk memperoleh pembiayaan sehingga mencukupi jumlah yang diperlukan.