21. Bagaimanakah cara menggunakan kalkulator pinjaman untuk menghitung bayaran bulanan pinjaman saya atau jadual pembayaran saya?

Kalkulator pembayaran balik ini akan memberikan anda anggaran bayaran bulanan atau jadual pembayaran sekiranya anda berminat untuk mendapatlan pinjaman. Untuk menggunakan kalkulator pinjaman ini, anda memerlukan maklumat yang berikut:

  • Jumlah Pinjaman:
    Ini ialah kadar faedah semasa yang dipersetujui oleh pihak bank untuk diberikan kepada anda semasa tempoh pinjaman.
  • Kadar Faedah Bulanan: This is the current interest rate that the bank has agreed to give you for the duration of the loan.
  • Tempoh pinjaman dalam bulan: Ini ialah tempoh pinjaman – dari masa pinjaman diberikan sehingga pelunasannya.
  • Jadual Pembayaran balik: Sekiranya anda ingin melihat jadual pembayaran balik sepenuhnya (Pelunasan), sila klik “Ya”. Ia akan memberikan bayaran bulanan bagi tempoh pinjaman, dan menunjukkan baki prinsipal/faedah pada penghujung setiap bulan. Sekiranya anda klik “Tidak”, anda hanya dapat melihat jumlah bayaran bulanan sahaja. Klik “Hitung” untuk melihat maklumat yang anda perlukan.