4. Bagaimanakah saya boleh melayakkan diri untuk mendapat Pinjaman Berjamin CGC?

Anda layak sekiranya anda ialah warganegara Malaysia atau merupakan sebuah syarikat yang di bawah kawalan pemastautin

  • yang menjalankan perniagaan berdaftar atau berlesen di Malaysia
  • memperoleh pulang balik jualan tahunan atau pinjaman perniagaan sedia ada yang memenuhi keperluan skim tersebut.