11. Bolehkah saya memohon pinjaman untuk membeli harta bertanah, kenderaan atau membeli sebuah syarikat (pengambilalihan syarikat)?

Tidak. Jaminan CGC hanyalah untuk tujuan modal kerja dan perolehan aset, yang meliputi pembelian mesin untuk tujuan perniagaan sahaja.