9. Apakah jenis perniagaan yang layak memohon perlindungan jaminan daripada CGC?

Semua perniagaan yang berdaftar layak untuk memohon perlindungan jaminan. Walau bagaimanapun, permohonan tersebut akan dinilai berdasarkan daya maju perniagaan anda.