Skim BizMaju

Kriteria Kelayakan

  • Perniagaan yang dikawal atau dimiliki oleh warganegara Malaysia;
  • PKS yang mematuhi definisi berikut;
  • Perniagaan mestilah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun. Walau bagaimanapun, peneraju utama syarikat mestilah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun di dalam industri yang sama termasuk perniagaan semasa.

Jenis Kemudahan Pembiayaan

Pinjaman Berjangka (TL) dan overdraf (OD).

Jumlah Pembiayaan

Min: RM50,000.00
Maks: RM500,000.00

Yuran Jaminan

Serendah 0.5%, sehingga maksimum sebanyak 5.75%.

i) Bayaran Yuran Jaminan

Surat Jaminan baharu (LG) – Dibayar atas permintaan untuk LG oleh Institusi Kewangan (FI).
LG Ulang Tahun – Dibayar pada atau sebelum tarikh ulang tahun LG.
ii) Bayaran Balik Yuran Jaminan

Pembayaran balik yuran jaminan akan dikira secara purata pada setiap bulan. Tempoh yang digunakan akan dikira bermula dari bulan LG/Ulang Tahun LG sehingga bulan pembatalan/pindaan.
Pembayaran balik yuran jaminan secara purata adalah untuk LG yang dibatalkan atau dipinda oleh CGC bermula 2 Januari 2013 dan seterusnya.