Skim BizJamin Bumi-i

Kriteria Kelayakan

 • Peminjam yang baru dan sedia ada.
 • Perniagaan yang berdaftar di dalam Malaysia.
 • Entiti perniagaan sepperti Sdn Bhd, Perkongsian dan Milikan Persendirian layak memohon.
 • Pemohon sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh bumiputera (pemegang saham) dan memenuhi definisi PKS.
 • Lindungan jaminan sehingga 90% bagi pembiayaan tanpa cagaran

Had Pinjaman Maksimum

Pinjaman sehingga RM10.0 juta.

Jenis Kemudahan Kredit Dilindungi

 • Pinjaman Berjangka-i
 • Kemudahan Aliran Tunai-i
 • Surat Kredit-i/Resit Amanah-i
 • Bil-bil Dibeli-i
 • Jaminan Bank-i
 • Pembiayaan Semula Kredit Eksport -i
 • Penerimaan Jurubank-i
 • Sewa Beli-i
 • Pajakan-i

Kadar Pembiayaan

Kadar pembiayaan tahunan adalah tertakluk kepada Kadar Pembiayaan Asas (KPA) + maksimum 2% di atas institusi-institusi kewangan.

*Institusi-institusi kewangan bebas untuk menentukan kadar pembiayaan sekiranya lindungan jaminan adalah 50% atau kurang.

Lindungan Jaminan

Lindungan jaminan CGC adalah antara 30% hingga 90% tertakluk kepada yang berikut: –

 • Tidak Bercagar – Sehingga 90% (lindungan maksimum sebanyak RM3.0 juta)
 • Bercagar – Sehingga 90% (tiada had yang dikenakan ke atas bahagian bercagar)

Yuran Jaminan

 • Tidak bercagar: 0.75% hingga 4.00% setahun.
 • Bercagar: 0.50% hingga 3.20% setahun.

PKS yang mempunyai profil risiko yang lebih tinggi akan dikenakan yuran jaminan yang lebih tinggi, manakala PKS yang mempunyai profil risiko yang lebih rendah akan dikenakan yuran jaminan yang lebih rendah. Julat adalah untuk memadankan kredibiliti peminjam dari segi penarafan risiko dengan harga jaminan.

i) Bayaran Yuran Jaminan

 • Surat Jaminan baharu (LG) – Dibayar atas permintaan untuk LG oleh Institusi Kewangan (FI).
 • LG Ulang Tahun -Dibayar pada atau sebelum tarikh ulang tahun LG.

ii) Bayaran Balik Yuran Jaminan

 • Pembayaran balik yuran jaminan akan dikira secara purata pada setiap bulan. Tempoh yang digunakan akan dikira bermula dari bulan LG/Ulang Tahun LG sehingga bulan pembatalan/pindaan.
 • Pembayaran balik yuran jaminan secara purata adalah untuk LG yang dibatalkan atau dipinda oleh CGC bermula 2 Januari 2013 dan seterusnya.