2016 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சி.ஐி.சி மேம்பாட்டு திட்டம், சிறு நடுத்தர வணிகர்கள் நீண்ட கால வளர்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மை அடைவதற்கு உதவுகிறது. சிறு நடுத்தர வணிகர்கள், வழிகாட்டல் திட்டத்தின் மூலம் வணிக அறிவை மேம்படுத்தவும், சந்தை அணுகல் திட்டத்தின் மூலம் சந்தை சேனல்களை வளரவும் மற்றும் அவர்களின் வணிக விரிவாக்க வெற்றி அடையவும் செய்கிறது .

மேலும் தகவலுக்கு, கிளிக் செய்யவும் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ), PDF ஐ பதிவிறக்கவும் அல்லதுஅல்லதுஉங்கள் தொடர்பு விவரங்களை எங்களிடம் கொடுக்கவும் விரைவில் உங்களுடன் தொடர்பு கொள்வோம்!

மேலும் விவரங்கள் எவ்வாறு பெறுவது?

கேள்வி பதில்
எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்
உங்கள் விவரங்களை வழங்கவும் நாங்கள் உங்களுக்கு விரைவில் தொடர்பு கொள்வோம்.
பதிவிறக்கம் (PDF)