Skim Pembiayaan Francais (FFS)

Skim Pembiayaan Francais (FFS)

Kriteria Kelayakan Semua syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh warganegara Malaysia dengan aset bersih atau dana pemegang saham tidak melebihi RM1.5 juta; Menepati definisi PKS oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corporation Malaysia) (untuk maklumat lanjut,sila klik di…

Skim Jaminan Anjal (SJA)

Skim Jaminan Anjal (SJA)

Objektif Skim Jaminan Anjal (SJA) menyediakan jaminan bagi pembiayaan yang diperuntukkan di bawah Tabung BNM untuk PKS – Kemudahan Semua Sektor Ekonomi. Tabung ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Malaysia yang berdaya maju. Ciri-ciri Utama Antara ciri-ciri…