Skim BizJamin Bumi

Skim BizJamin Bumi

Kriteria Kelayakan Syarikat yang berdaftar di Malaysia, dikawal dan dimiliki oleh Bumiputera Malaysia dengan sekurang-kurangnya 51% pemegang saham. Menepati definisi PKS oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corporation Malaysia) (untuk maklumat lanjut, sila klik sini). Had Pinjaman Maksimum…

Skim BizJamin Bumi-i

Skim BizJamin Bumi-i

Kriteria Kelayakan Syarikat yang berdaftar di Malaysia, dikawal dan dimiliki oleh Bumiputera Malaysia dengan sekurang-kurangnya 51% pemegang saham. Menepati definisi PKS oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK) (untuk maklumat lanjut, sila klik sini). Semua perniagaan yang berdaya maju yang terlibat…

BizWanita-i

BizWanita-i

Objektif BizWanita-i adalah skim pembiayaan terus khusus untuk usahawan wanita yang perniagaannya beroperasi kurang dari 4 tahun dengan menggunakan Dana BNM untuk PKS – Kemudahan Semua Sektor Ekonomi. Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan bagi PKS yang berdaya…

BizMula-i

BizMula-i

Objektif BizMula-i adalah skim pembiayaan terus untuk memanfaatkan perniagaan yang beroperasi kurang dari 4 tahun dengan menggunakan Dana BNM untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) – Kemudahan Semua Sektor Ekonomi. Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan bagi PKS…

Skim BizJamin-i NRCC

Skim BizJamin-i NRCC

Kriteria Kelayakan Syarikat yang berdaftar dan beroperasi di Malaysia, pemegang saham warganegara Malaysia mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 30% pegangan saham dalam syarikat dan adalah penjamin. Menepati definisi PKS oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corporation Malaysia) (untuk maklumat lanjut,…

Skim BizJamin NRCC

Skim BizJamin NRCC

Kriteria Kelayakan Syarikat yang berdaftar dan beroperasi di Malaysia, pemegang saham warganegara Malaysia mestilah mempunyai sekurang-kurangnya 30% pegangan saham dalam syarikat dan adalah penjamin. Menepati definisi PKS oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corporation Malaysia) (untuk maklumat lanjut,…

Skim BizSME

Skim BizSME

Kriteria Kelayakan Sekurang-kurangnya 51% daripada Syarikat mesti dimiliki rakyat Malaysia dan perniagaan dikawal oleh rakyat Malaysia Syarikat mesti memenuhi takrif SME berdasarkan bilangan pekerja tetap atau pusing ganti jualan tahunan Syarikat mesti merupakan entiti perniagaan sah sama ada Pemilikan Tunggal,…

BizBina-i

BizBina-i

Objektif BizBina-i merupakan skim pembiayaan terus yang disediakan khas untuk perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja Nota: Tidak boleh digunakan untuk membiayai semula kemudahan pembiyaan sedia ada Syarat-syarat Kelayakan Khas untuk pelanggan pembiayaan sedia ada CGC*…

BizWanita-i

BizWanita-i

Objektif BizWanita-i adalah skim pembiayaan terus khusus untuk usahawan wanita yang perniagaannya beroperasi kurang dari 4 tahun dengan menggunakan Dana BNM untuk PKS – Kemudahan Semua Sektor Ekonomi. Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan bagi PKS yang berdaya…