Tabung Projek Usahawan Bumiputera-i (TPUB-i)

Cetak

Kriteria Kelayakan

  • Permohonan adalah dari syarikat yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Bumiputera;
  • Pemohon mestilah mempunyai projek/kontrak daripada kerajaan, badan-badan dan agensi kerajaan, badan-badan berkanun, syarikat-syarikat milik kerajaan dan syarikat-syarikat swasta yang mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dengan Dana Pemegang Saham Bersih sekurang-kurangnya RM20.0 juta, beroperasi selama tidak kurang dari tiga (3) tahun dan tanpa rekod kerugian yang dicatatkan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir;
  • Untuk kontraktor, pemohon mestilah berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan tidak disenarai hitam oleh CIDB;
  • Tiada kemudahan kredit yang diberikan oleh Institusi Kewangan lain untuk membiayai projek/kontrak yang sama.

Jumlah Pembiayaan Maksimum

  • Sehingga RM3.0 juta bagi permohonan kali pertama dan sehingga RM5.0 juta bagi permohonan berikutnya.

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Berjangka; and
  • Pembiayaan Pusingan.

Kadar Keuntungan

  • Pembiayaan kali pertama 5.0% setahun.
  • Pembiayaan berikutnya. KPA* Maybank Islamic + 1.0% setahun.

* KPA – Kadar Pembiayaan Asas

Tempoh

  • Maksimum lima (5) tahun atau tempoh masa kontrak atau jangkamasa pembiayaan, yang mana lebih awal.

Prosedur Permohonan

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my