Tabung Projek Usahawan Bumiputera-i (TPUB-i)

Cetak

Kriteria Kelayakan

 • Pemohon mestilah seorang usahawan Bumiputera atau syarikat Bumiputera yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Bumiputera;
 • Pemohon mestilah mempunyai projek/kontrak terjamin daripada kerajaan, badan-badan dan agensi kerajaan, badan-badan berkanun dan syarikat-syarikat milik kerajaan;
 • Projek/kontrak yang diperolehi daripada syarikat-syarikat swasta yang memenuhi kriteria berikut juga adalah layak: –
  a. Pemberi kontrak mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dengan Dana Pemegang Saham Bersih sekurang-kurangnya RM20.0 juta;
  b. Telah beroperasi selama tidak kurang dari tiga (3) tahun;
  c. Tiada rekod kerugian yang dicatatkan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir.
  Klik di sini untuk melihat senarai syarikat swasta yang layak.
 • Pemohon digalakkan untuk menjadi ahli kepada salah satu daripada pertubuhan perniagaan berikut: Dewan Perniagaan Melayu Malaysia (DPMM), PERDASAMA, USAHANITA, Dewan Usahawan Muda Bumiputera dan lain-lain pertubuhan yang diperakui oleh CGC.
 • Untuk kontraktor, pemohon mestilah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan tidak disenaraihitamkan oleh PKK;
 • Tiada kemudahan kredit lain yang diberikan oleh Institusi Kewangan lain untuk membiayai projek/kontrak yang sama.

Jumlah Pembiayaan Maksimum

 • Sehingga RM3.0 juta bagi permohonan kali pertama dan sehingga RM5.0 juta bagi permohonan berikutnya;
 • Bagi permohonan pembiayaan seterusnya yang lebih daripada RM3.0 juta dan sehingga RM5.0 juta, adalah layak bagi kriteria berikut:
  i. Dana Pemegang Saham Bersih tidak kurang dari RM1.0 juta;
  ii. Nisbah Penggearan tidak melebihi daripada lima (5) kali ;
  iii. Mempunyai rekod prestasi yang baik dengan CGC; dan
  iv. Pemberi kontrak mempunyai rekod prestasi yang baik.
 • Bagi perniagaan-perniagaan penyediaan makanan/ katering, pembiayaan maksimum dihadkan kepada RM750,000.00.
 • Bagi perkongsian dan persendirian, pembiayaan maksimum adalah dihadkan kepada RM500,000.00.

Jenis Kemudahan

Pembiayaan Berjangka; and
Pembiayaan Pusingan.

Yuran Jaminan

Tiada yuran jaminan dikenakan di bawah skim ini.

Kadar Pembiayaan

1. Pembiayaan kali pertama 5.0% setahun.
2. Pembiayaan berikutnya. KPA* Maybank Islamic + 1.0% setahun.

* KPA- Kadar Pembiayaan Asas

Tempoh

Maksimum lima (5) tahun atau tempoh masa kontrak atau jangkamasa pembiayaan, yang mana lebih awal.

Prosedur Permohonan

Borang permohonan boleh didapati di: –
• Semua cawangan CGC; atau
• Laman web CGC.
Klik di sini untuk memuat turun Borang Permohonan.

Borang permohonan yang lengkap dan dilampirkan dengan semua dokumen sokongan boleh dikemukakan kepada mana-mana cawangan CGC.

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my