BizWanita-i

Cetak FAQ

Objektif

BizWanita-i adalah skim pembiayaan terus khusus untuk usahawan wanita yang perniagaannya beroperasi kurang dari 4 tahun dengan menggunakan Dana BNM untuk PKS (selain PKS dalam Sektor Pertanian Primer dan Perusahaan Mikro).

Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan bagi PKS yang berdaya maju.

Tujuan Pembiayaan

 • Modal kerja; dan/atau
 • Perolehan aset (iaitu pembelian mesin dan peralatan)

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

 • Pembelian saham;
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit / pembiayaan sedia ada;
 • Pembelian tanah/ pelaburan hartanah;
 • Pembelian hartanah perniagaan;
 • Pembangunan hartanah;
 • Pelaburan oleh syarikat pegangan pelaburan;
 • Aktiviti yang melibatkan wang sebagai stok dagangan (termasuk kredit, pajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans);
 • Perjudian, alkohol, tembakau atau aktiviti dan produk jenis lain yang seumpamanya; dan
 • Aktiviti perniagaan yang tidak patuh Shari’ah.

Syarat-syarat Kelayakan

 • Menepati definisi PKS oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK) (untuk maklumat lanjut, sila klik di sini);
 • Perniagaan dikawal dan dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham) dan hendaklah menetap di Malaysia;
 • Syarikat atau perniagaan yang mempunyai sekurang-kurangnya 51% pegangan saham dimiliki oleh wanita dan pembuat keputusan utama adalah wanita ketika permohonan dibuat;
 • Perniagaan telah didaftarkan dan/atau beroperasi kurang dari 4 tahun;
 • Pembuat keputusan utama hendaklah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 60 tahun semasa tarikh penyelesaian pembiayaan;
 • Perniagaan adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); atau pihak berkuasa/ pejabat daerah di Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun untuk penyedia perkhidmatan profesional;
 • Dana pemegang saham tidak melebihi RM5 juta;
 • Pegangan saham oleh Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (jika ada) dalam PKS tidak melebihi 20%.

Jumlah Pembiayaan

 • Minima : RM30,000
 • Maksima : RM300,000

Jenis Kemudahan

 • Pembiayaan Berjangka

Kadar Pembiayaan

 • Kadar keuntungan efektif: *Kadar Pembiayaan BNM pada 1.50% (pada 19 Jun 2017) + 6.30% setahun
 • Kadar keuntungan siling: 12.00% setahun

*Kadar pembiayaan BNM tertakluk kepada perubahan oleh BNM.

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun

Prosedur Permohonan

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my