BizWanita-i

Cetak FAQ

Kriteria Kelayakan

  • Kelayakan umur adalah 21-60 (pada masa penyelesaian penuh bayaran ansuran)
  • Merupakan syarikat PKS berdasarkan kepada definisi Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK).
  • Perniagaan yang berdaftar di Malaysia dan dikawal selia serta dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham).
  • Sekurang-kurangnya perniagaan yang dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan.

Jumlah pembiayaan

    • Min – RM20,000
    • Maks – RM300,000

* Bergantung kepada kelayakan setiap pelanggan


Jenis Kemudahan

    • Pembiayaan Berjangka

* Untuk tujuan modal kerja dan / atau pemerolehan aset


Kadar Pembiayaan

    • Min – BFR + 0.20%
    • Maks – BFR + 1.65%

* BFR yang dinyatakan adalah berdasarkan kepada Maybank Islamic BFR dan tertakluk kepada perubahan seterusnya.


Tempoh

Maksimum tujuh (7) tahun.


Prosedur permohonan

* Tertakluk kepada ketersediaan dana.

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my