BizWanita-i

Kriteria Kelayakan

  • Kelayakan umur adalah 21-60 (pada masa penyelesaian penuh bayaran ansuran)
  • Merupakan syarikat PKS berdasarkan kepada definisi Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK).
  • Perniagaan yang berdaftar di Malaysia dan dikawal selia serta dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham).
  • Sekurang-kurangnya perniagaan yang dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan.

Jumlah pembiayaan

    • Min – RM20,000
    • Maks – RM300,000

* Bergantung kepada kelayakan setiap pelanggan


Jenis Kemudahan

    • Pembiayaan Berjangka

* Untuk tujuan modal kerja dan / atau pemerolehan aset


Kadar Pembiayaan

    • Min – BFR + 0.20%
    • Maks – BFR + 1.65%

* BFR yang dinyatakan adalah berdasarkan kepada Maybank Islamic BFR dan tertakluk kepada perubahan seterusnya.


Tempoh

Maksimum tujuh (7) tahun.


Prosedur permohonan

* Tertakluk kepada ketersediaan dana.