BizSME

Cetak

Kriteria Kelayakan

  • Sekurang-kurangnya 51% daripada Syarikat mesti dimiliki rakyat Malaysia dan perniagaan dikawal oleh rakyat Malaysia
  • Syarikat mesti memenuhi takrif SME berdasarkan bilangan pekerja tetap atau pusing ganti jualan tahunan
  • Syarikat mesti merupakan entiti perniagaan sah sama ada Pemilikan Tunggal, Perkongsian, atau Syarikat Sendirian Berhad.
  • Orang utama (Pengarah Urusan / Rakan Kongsi Utama / Pengusaha) mesti berumur 25 tahun atau lebih pada masa permohonan dan 65 tahun atau kurang pada pembayaran penuh.
  • Bilangan tahun operasi minimum mestilah satu (1) tahun untuk semua pertubuhan dengan syarat orang utamanya mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman dalam industri yang sama termasuk perniagaan semasa

Tujuan Pembiayaan

Hanya Modal Kerja

Lindungan Jaminan

Lindungan Jaminan ditetapkan pada 100%

Jumlah Pembiayaan

Min: RM50,000.00 Maks: RM500,000.00

Tempoh Jaminan

Tempoh maksimum untuk pinjaman ialah sehingga tujuh (7) tahun dan semua kemudahan ditawarkan adalah tertakluk kepada ulasan tahunan.

Pembiaya Menyertai

OCBC Bank Berhad

Jenis Kemudahan Pembiayaan

Pinjaman Terma (TL) dan Overdraf (OD)

Kadar Faedah

Kadar faedah ialah Kadar Pemberian Pinjaman Asas menurut OCBC Bank Berhad + 0% setahun (BLR + 0%).

Yuran Jaminan

Serendah 0.5%, sehingga maksimum sebanyak 5.75%

i) Bayaran Yuran Jaminan

Surat Jaminan (LG) Baru – Berbayar pada permintaan untuk LG oleh Institusi Kewangan (FI)

Ulang Tahun LG – Berbayar pada atau sebelum tarikh ulang tahun LG

ii) Pemulangan yuran jaminan

Pemulangan yuran jaminan akan dipro rata pada dasar bulanan. Tempoh penggunaan dikira dari bulan LG / Ulang tahun LG sehingga bulan pembatalan/pindaan.

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my