BizMula-i

Cetak FAQ

Objektif

BizMula-i adalah skim pembiayaan terus untuk memanfaatkan perniagaan yang beroperasi kurang dari 4 tahun dengan menggunakan Dana BNM untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) – Kemudahan Semua Sektor Ekonomi.

Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan bagi PKS yang berdaya maju.

Tujuan Pembiayaan

 • Modal kerja; dan/ atau
 • Perolehan aset (iaitu: pembelian mesin dan peralatan)

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

  • Pembelian saham;
  • Pembiayaan semula kemudahan kredit / pembiayaan sedia ada;
  • Pembelian tanah/ pelaburan hartanah;
  • Pembangunan hartanah;
  • Pelaburan oleh syarikat pegangan pelaburan;
  • Aktiviti yang melibatkan wang sebagai stok dagangan (termasuk kredit, pajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans);
  • Perjudian, alkohol, tembakau atau aktiviti/produk lain yang seumpamanya; dan
  • Aktiviti perniagaan yang tidak patuh Shariah.

Syarat-syarat Kelayakan

 • Menepati definisi PKS oleh Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corporation Malaysia) (untuk maklumat lanjut,sila klik di sini);
 • Perniagaan dikawal dan dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham) dan hendaklah menetap di Malaysia;
 • Perniagaan telah didaftarkan dan/atau beroperasi kurang dari 4 tahun;
 • Kakitangan utama/ pengganti hendaklah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun semasa tarikh penyelesaian pembiayaan;
 • Perniagaan adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); atau pihak berkuasa/ pejabat daerah di Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun untuk penyedia perkhidmatan profesional;
 • Pegangan saham oleh Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (jika ada) dalam PKS tidak melebihi 20%.

Jumlah Pembiayaan

 • Minima : RM30,000
 • Maksima : RM300,000

Jenis Kemudahan

 • Pembiayaan Berjangka

Kadar Pembiayaan

Kadar keuntungan efektif: 7.00% setahun

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun

Prosedur Permohonan

Sila tinggalkan maklumat anda di sini dan kami akan menghubungi anda.

Nama Anda:

E-mel:

Nombor Telefon:

Pertanyaan:

Kami ingin memaklumkan bahawa CGC tidak melantik mana-mana pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak dan/atau mewakili CGC berkenaan produk serta perkhidmatannya.

Sekiranya anda dihubungi oleh pihak ketiga yang menyamar sebagai agen CGC atau memperkenalkan dirinya sebagai wakil CGC atau anda mempunyai sebarang maklumat berhubung hal ini, sila hubungi kami di:

Pusat Perkhidmatan Pelanggan - https://www.cgc.com.my/client-service-centre/?lang=my
Cawangan - https://www.cgc.com.my/cgc-branches/?lang=my