BizMula-i

Objektif

BizMula-i adalah skim pembiayaan terus untuk memanfaatkan perniagaan yang beroperasi kurang dari 4 tahun dengan menggunakan Dana BNM untuk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) – Kemudahan Semua Sektor Ekonomi.

Dana ini direka bagi memudahkan akses kepada pembiayaan bagi PKS yang berdaya maju.

Tujuan Pembiayaan

 • Modal kerja; dan/ atau
 • Perolehan aset (iaitu: pembelian mesin dan peralatan)

Pembiayaan tidak boleh digunakan untuk:

 • Pembelian saham;
 • Pembiayaan semula kemudahan kredit / pembiayaan sedia ada;
 • Pembelian tanah/ pelaburan hartanah;
 • Pembelian hartanah perniagaan;
 • Pembangunan hartanah;
 • Pelaburan oleh syarikat pegangan pelaburan;
 • Aktiviti yang melibatkan wang sebagai stok dagangan (termasuk kredit, pajakan, pemfaktoran dan perniagaan insurans);
 • Perjudian, alkohol, tembakau atau aktiviti dan produk jenis lain yang seumpamanya; dan
 • Aktiviti perniagaan yang tidak patuh Syariah.

Syarat-syarat Kelayakan

 • Menepati definisi PKS oleh Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK) (untuk maklumat lanjut,sila klik di sini);
 • Perniagaan dikawal dan dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham) dan hendaklah menetap di Malaysia;
 • Perniagaan telah didaftarkan dan/atau beroperasi kurang dari 4 tahun;
 • Kakitangan utama/ pengganti hendaklah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun semasa tarikh penyelesaian pembiayaan;
 • Perniagaan adalah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM); atau pihak berkuasa/ pejabat daerah di Sabah dan Sarawak; atau badan berkanun untuk penyedia perkhidmatan profesional;
 • Pegangan saham oleh Syarikat Awam Tersenarai dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (jika ada) dalam PKS tidak melebihi 20%.

Jumlah Pembiayaan

 • Minima : RM30,000
 • Maksima : RM300,000

Jenis Kemudahan

 • Pembiayaan Berjangka

Kadar Pembiayaan

Kadar keuntungan efektif: 7.00% setahun

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun

Prosedur Permohonan