BizMula-i

Kriteria Kelayakan

  • Berumur 21-58 (ketika permohonan)
  • Merupakan syarikat PKS berdasarkan kepada definisi Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan (MPPK).
  • Perniagaan yang berdaftar di Malaysia dan dikawal selia serta dimiliki oleh warganegara Malaysia (sekurang-kurangnya 51% pegangan saham)
  • Sekurang-kurangnya perniagaan yang dilesenkan oleh pihak berkuasa tempatan
  • Perniagaan yang berlesen dan / atau dalam operasi kurang daripada 3 tahun

Jumlah pembiayaan

  • Min – RM50,000
  • Maks – RM300,000

* Bergantung kepada kelayakan setiap pelanggan

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Berjangka

* Untuk tujuan modal kerja dan / atau pemerolehan aset

Kadar Pembiayaan

  • Min – BFR + 0.30%
  • Maks – BFR + 1.65%

* BFR yang dinyatakan adalah berdasarkan kepada Maybank Islamic BFR dan tertakluk kepada perubahan seterusnya

Tempoh

Maksimum tujuh (7) tahun

Prosedur permohonan

* Tertakluk kepada ketersediaan dana.